Skip to content
Windpowerplants on a field in sunset Klimatomställning - en möjlighet för näringslivet is a Course

Klimatomställning - en möjlighet för näringslivet

Self-paced

Sorry! The enrolment period is currently closed. Please check back soon.

Full course description

Om föreläsningsserien
På tre samtalsluncher (var 45min) online beskrivs och diskuteras vad klimatutmaningen kan betyda för svenska företag. Centrala frågor som tas upp rör hur klimatförändringen å ena sidan utmanar svenska företag, å andra sidan skapar nya möjligheter.

Målgrupp och upplägg 
Kursen vänder sig till personer som arbetar inom näringslivet, i såväl små som stora företag, och som funderar på klimatförändringens inverkan på svenska företag. Varje samtalslunch är upplagd med en inledande föredragning som följs av samtal mellan alla deltagare. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning

Föreläsning 1: Klimatförändringen – varför utmanar den svenska företag?
Datum: onsdag 29 nov 2023 kl 12.00-12.45

Mikael Karlsson  är docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap på Uppsala universitet. Han forskar bland annat om relationerna mellan vetenskap och miljö och om hur samhällets klimatstyrning kan utvecklas.

Klimatförändringen beskrivs ibland som en ödesfråga för mänskligheten. Men gäller det även för företag i Sverige? Vilka hot och möjligheter – i såväl den fysiska miljön som på marknaden och inom politiken – kan tänkas uppkomma i klimatförändringens spår?

 

Föreläsning 2: Företagens klimatarbete – redskap och ansatser
Datum: tisdag 5 dec 2023 kl 12.00-12.45 (Zoom)

Daniel Lindvall  är doktor i sociologi och senior forskare i klimatledarskap på Uppsala universitet. Han har framför allt forskat om frågor om klimatomställningen, demokrati och social acceptans.

Svenska företag beskrivs ofta som världsledande i omställningen med investeringar i banbrytande teknologi såsom koldioxidneutral. Vilka är strategierna som ska ta näringslivet till klimatneutralitet, vad krävs för att de ska kunna genomföras och är de tillräckligt ambitiösa för att Sverige ska infria det klimatmål som riksdagen beslutat om?

 

Föreläsning 3: Nästa steg
Datum: torsdag 7 dec 2023 kl 12.00-12.45 (Zoom)


Föreläsare: Daniel Lindvall. 

Mot bakgrund av de två första passen i serien, och en kort rekapitulerande inledning, inriktas detta lunchpass på en gemensam diskussion på temat klimatförändringen – varför utmanar den svenska företag och hur kan utmaningen mötas?

Tidsinsats för hela kursen: 3 timmar

Ett aktivt deltagande vid de tre lunchföreläsningarna online rekommenderas. Föreläsningarna kommer även att spelas in och görs tillgängligt i efterhand via kursverktyget. Det finns möjlighet att få lästips för att fördjupa sig i ämnet på egen hand. Som deltagare har du även möjlighet att diskutera med andra kursdeltagare mellan träffarna genom ett diskussionsforum i kursverktyget.

 

 Zoom länken till alla föreläsningar hittar du när du loggar in i kursverktyget efter att du har registrerat dig för kursen.